Saturday, July 2, 2011

PicLyf #300

piclyf
Yey! Live na sa Google Maps ang Mapmaker edits ko. Kahapon blank lng ang Poblacion Santa Maria sa Google Maps, now may roads, streets at establishments na. Thanks Google Mapmaker! :D
Make Money Online While Sleeping. © Copyright © 2003 to 2013. All Rights Reserved